A. Phúc :  0944 927 778  A.  Phúc
C. Duyên : (08) 6256 0717   C. Duyên

Norlic-02 là hợp chất hữu cơ kết hợp vô cơ gốc nước ở dạng lỏng có màu trắng sữa....

• Chuyên sản xuất và thi công chất chống thấm Norlic trong xây dựng dân dụng và công...

Hầu hết các công trình xây dựng giai đoạn 10 năm cuối thế kỷ trước đều đã bị thấm. Do vậy, trên...

Vấn đề chống thấm, không quá khó,  nếu ta biết phối hợp đồng bộ các giải pháp và...